Do Hazaar, Ya Hazaar ke Do | S3 - EP12
Vakil M.B.B.S.June 03, 202300:05:57

Do Hazaar, Ya Hazaar ke Do | S3 - EP12

And fand sand ....2000 ki band. Note band hote hi vakeel MBBS ko baketi shuru...

vakeel mbbs ki daleel sun ke 2000 ki note sharam ke maare gulaabi ho gai hai..

yakeen nahi to khud hi 2000 ki note dekh lo aur note kar lo ye date kyuki isi din vakeel MBBS apko 2000 ka explanation denge with exploitation.

And fand sand ....2000 ki band. Note band hote hi vakeel MBBS ko baketi shuru...

vakeel mbbs ki daleel sun ke 2000 ki note sharam ke maare gulaabi ho gai hai..

yakeen nahi to khud hi 2000 ki note dekh lo aur note kar lo ye date kyuki isi din vakeel MBBS apko 2000 ka explanation denge with exploitation.