റമസാൻ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ....
SpiritualApril 07, 202400:06:32

റമസാൻ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ....

ഓരോ റമസാനും കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു നന്മയെങ്കിലും ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കാനും ഒരു തിന്മയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നിന്നു പറിച്ചെറിയാനും നമുക്ക് കഴിയണം. കേൾക്കാം മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ടൗൺ സലഫി മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് അബ്ദുൽ വാജിദ് അൻസാരി വെളുമ്പിയംപാടം. 

Podcast,Manorama podcast,Malayalam podcast,Ramadan podcast,