Season 1

भाग ८५ - स्थिर चर व्यापून उरले जे या जगतासी

भाग ८५ - स्थिर चर व्यापून उरले जे या जगतासी

भाग ८५ - स्थिर चर व्यापून उरले जे या जगतासी  अनुभव - सौ देविका देवेश सावदेकर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर ...

भाग ८४ -जैसी सदगुरुंची इच्छा !

भाग ८४ -जैसी सदगुरुंची इच्छा !

भाग ८४ -जैसी सदगुरुंची इच्छा ! अनुभव - सौ शुभांगी प्रदीप बोन्द्रे, छत्रपती संभाजीनगर  शब्दांकन-- जयंत...

भाग ८३ - तुझी कृपा झालियावरी, अशुभ अवघे जाते दुरी

भाग ८३ - तुझी कृपा झालियावरी, अशुभ अवघे जाते दुरी

भाग ८३ - तुझी कृपा झालियावरी, अशुभ अवघे जाते दुरी अनुभव- सौ सुधा सुधीर गरुड, बोरिवली, मुंबई शब्दांकन-...

भाग ८२- श्री गजानन चरित्र, तारक असूनी परम पवित्र

भाग ८२- श्री गजानन चरित्र, तारक असूनी परम पवित्र

भाग ८२- श्री गजानन चरित्र, तारक असूनी परम पवित्र अनुभव - सौ सुधा सुधीर गरुड  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9...

भाग ८१- पाऊले चालती शेगांवची वाट

भाग ८१- पाऊले चालती शेगांवची वाट

भाग ८१- पाऊले चालती शेगांवची वाट अनुभव - श्री संजय मधुकर रोहणकार, अकोला  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 94221...

भाग ८०- तू करुणेचा सागर, कृपा केलीस लेकरावर

भाग ८०- तू करुणेचा सागर, कृपा केलीस लेकरावर

भाग ८०- तू करुणेचा सागर, कृपा केलीस लेकरावर अनुभव - डॉ. प्रा. सौ अंजली गोविंद कुलकर्णी  शब्दांकन-- जय...

भाग ७९- जन म्हणती मेला, मेला , उंचावरूनी खाली पडला

भाग ७९- जन म्हणती मेला, मेला , उंचावरूनी खाली पडला

भाग ७९- जन म्हणती मेला, मेला , उंचावरूनी खाली पडला अनुभव - रामनाथ जोशी, अहमदाबाद शब्दांकन-- जयंत वेलण...

भाग ७८- नकोस देऊ दुर्बुद्धी मज कोणत्याही कारणे....

भाग ७८- नकोस देऊ दुर्बुद्धी मज कोणत्याही कारणे....

भाग ७८- नकोस देऊ दुर्बुद्धी मज कोणत्याही कारणे.... अनुभव - डॉ अनया थत्ते , दादर, मुबंई  शब्दांकन-- जय...

भाग ७७- तुझ्या कृपेची अगाध थोरी, पांगळाही चढे गिरी

भाग ७७- तुझ्या कृपेची अगाध थोरी, पांगळाही चढे गिरी

भाग ७७- तुझ्या कृपेची अगाध थोरी, पांगळाही चढे गिरी  अनुभव - शीतल महेंद्र गिरीधर, नागपूर  शब्दांकन-- ज...

भाग ७६- तुझ्या कृपेचे महिमान, आगळे सर्व साधनाहून

भाग ७६- तुझ्या कृपेचे महिमान, आगळे सर्व साधनाहून

भाग ७६- तुझ्या कृपेचे महिमान, आगळे सर्व साधनाहून  अनुभव - लक्ष्मण चिंतामण ताम्हणकर , सौंदाळे, ता देवग...

भाग ७५ - श्रीगजानन योगीराज

भाग ७५ - श्रीगजानन योगीराज

भाग ७५ - श्रीगजानन योगीराज  अनुभव - डॉ सुधाकर त्रंबक सदावर्ते , इंदोर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108...

भाग ७४ - तुझ्या कृपेचा अगाध महिमा

भाग ७४ - तुझ्या कृपेचा अगाध महिमा

भाग ७४ - तुझ्या कृपेचा अगाध महिमा अनुभव - सौ पद्मावती व्यंकटेश देशमुख, नांदेड/पुणे   शब्दांकन-- जयंत ...

भाग ७३ - श्रीगजानन सिद्धयोगी

भाग ७३ - श्रीगजानन सिद्धयोगी

भाग ७३ - श्रीगजानन सिद्धयोगी  अनुभव - संजय गोखले, सोलापूर    शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108069 वाचन -...

भाग ७२ - गण गण गणांत बोते म्हणूनी लावा अंगारा

भाग ७२ - गण गण गणांत बोते म्हणूनी लावा अंगारा

भाग ७२ - गण गण गणांत बोते म्हणूनी लावा अंगारा  अनुभव - आशा भाऊराव इटनकर, आरमोरी, गडचिरोली   शब्दांकन-...

भाग ७१ - गजानन महाराज आमच्या मनात हवे

भाग ७१ - गजानन महाराज आमच्या मनात हवे

भाग ७१ - गजानन महाराज आमच्या मनात हवे  अनुभव - गिरीश/ पुरषोत्तम वझलवार, नागपूर    शब्दांकन-- जयंत वेल...

भाग ७० - अशीच घडू दे सेवा, 'बाबा' गजानन देवा !

भाग ७० - अशीच घडू दे सेवा, 'बाबा' गजानन देवा !

भाग ७० - अशीच घडू दे सेवा, 'बाबा' गजानन देवा !  अनुभव - प्रफुल्ल पडोळे, नागपूर  शब्दांकन-- जयंत वेलणक...

भाग ६९ - माझा शेगांव दर्शनाचा योग

भाग ६९ - माझा शेगांव दर्शनाचा योग

भाग ६९ - माझा शेगांव दर्शनाचा योग  अनुभव - जयंत दत्तात्रेय मोडक, भोपाळ  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 942210...

"श्रीगजानन विजय ग्र॔थ पारायण" -- होणारा बोध आणि लागणारा वेळ, .. एक आत्मचिंतन!

"श्रीगजानन विजय ग्र॔थ पारायण" -- होणारा बोध आणि लागणारा वेळ, .. एक आत्मचिंतन!

 "श्री" "श्रीगजानन विजय ग्र॔थ पारायण" -- 🪷 होणारा बोध आणि लागणारा वेळ, .. एक आत्मचिंतन! 🪷 श्रीगजानन...

भाग ६८ - माझे गजानन बाबा

भाग ६८ - माझे गजानन बाबा

भाग ६८ - माझे गजानन बाबा  अनुभव - पांडुरंग गिरी, अंत्री देशमुख, बुलढाणा  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 94221...

भाग ६७ - माझ्या माऊलींची सारी, योजनाच न्यारी

भाग ६७ - माझ्या माऊलींची सारी, योजनाच न्यारी

भाग ६७ - माझ्या माऊलींची सारी, योजनाच न्यारी  अनुभव - रमेश साठे, मुंबई  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 942210...