Shri Gajanan Anubhav : श्रीगजानन अनुभव - ( श्री गजानन महाराजांविषयी भक्तांना आलेले अनुभव )

Shri Gajanan Anubhav : श्रीगजानन अनुभव - ( श्री गजानन महाराजांविषयी भक्तांना आलेले अनुभव )

बरेचदा संत माहात्म्यांबद्दल आलेले अनुभव ह्या केवळ कांन गोष्टी किंव्हा दंतकथा वाटू शकतात.. म्हणूनच असे अनुभव ज्यांना आले त्याच्याकडून ते ऐकून, ते शब्दांकित करून, परत त्यांना वाचून दाखवून, ज्यांना ते अनुभव आले त्यांचं नाव आणि फोन नंबर सकट अशे अनुभव छापून जास्तीत जास्त लोकांनं पर्यंत पोहचवण्याचे काम केले आहे डॉ जयंत वेलणकर ह्यांनी. डॉ जयंत वेलणकर ह्यांनी सगळ्या अनुभवांच संकलन करून ' श्रीगजानन अनुभव' ह्या पुस्तकाचे आत्तापर्यंत 2 भाग प्रकाशित केले आहेत. ह्याचं कामाला पूढे नेत, मी पॉडकस्टर घेऊन येत आहे 'श्री गजानन अनुभव हा श्राव्य पॉडकास्ट.
भाग ७५ - श्रीगजानन योगीराज

भाग ७५ - श्रीगजानन योगीराज

भाग ७५ - श्रीगजानन योगीराज  अनुभव - डॉ सुधाकर त्रंबक सदावर्ते , इंदोर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108...

भाग ७४ - तुझ्या कृपेचा अगाध महिमा

भाग ७४ - तुझ्या कृपेचा अगाध महिमा

भाग ७४ - तुझ्या कृपेचा अगाध महिमा अनुभव - सौ पद्मावती व्यंकटेश देशमुख, नांदेड/पुणे   शब्दांकन-- जयंत ...

भाग ७३ - श्रीगजानन सिद्धयोगी

भाग ७३ - श्रीगजानन सिद्धयोगी

भाग ७३ - श्रीगजानन सिद्धयोगी  अनुभव - संजय गोखले, सोलापूर    शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108069 वाचन -...

भाग ७२ - गण गण गणांत बोते म्हणूनी लावा अंगारा

भाग ७२ - गण गण गणांत बोते म्हणूनी लावा अंगारा

भाग ७२ - गण गण गणांत बोते म्हणूनी लावा अंगारा  अनुभव - आशा भाऊराव इटनकर, आरमोरी, गडचिरोली   शब्दांकन-...

भाग ७१ - गजानन महाराज आमच्या मनात हवे

भाग ७१ - गजानन महाराज आमच्या मनात हवे

भाग ७१ - गजानन महाराज आमच्या मनात हवे  अनुभव - गिरीश/ पुरषोत्तम वझलवार, नागपूर    शब्दांकन-- जयंत वेल...

भाग ७० - अशीच घडू दे सेवा, 'बाबा' गजानन देवा !

भाग ७० - अशीच घडू दे सेवा, 'बाबा' गजानन देवा !

भाग ७० - अशीच घडू दे सेवा, 'बाबा' गजानन देवा !  अनुभव - प्रफुल्ल पडोळे, नागपूर  शब्दांकन-- जयंत वेलणक...

"श्रीगजानन विजय ग्र॔थ पारायण" -- होणारा बोध आणि लागणारा वेळ, .. एक आत्मचिंतन!

"श्रीगजानन विजय ग्र॔थ पारायण" -- होणारा बोध आणि लागणारा वेळ, .. एक आत्मचिंतन!

 "श्री" "श्रीगजानन विजय ग्र॔थ पारायण" -- 🪷 होणारा बोध आणि लागणारा वेळ, .. एक आत्मचिंतन! 🪷 श्रीगजानन...

भाग ६९ - माझा शेगांव दर्शनाचा योग

भाग ६९ - माझा शेगांव दर्शनाचा योग

भाग ६९ - माझा शेगांव दर्शनाचा योग  अनुभव - जयंत दत्तात्रेय मोडक, भोपाळ  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 942210...

भाग ६८ - माझे गजानन बाबा

भाग ६८ - माझे गजानन बाबा

भाग ६८ - माझे गजानन बाबा  अनुभव - पांडुरंग गिरी, अंत्री देशमुख, बुलढाणा  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 94221...

भाग ६७ - माझ्या माऊलींची सारी, योजनाच न्यारी

भाग ६७ - माझ्या माऊलींची सारी, योजनाच न्यारी

भाग ६७ - माझ्या माऊलींची सारी, योजनाच न्यारी  अनुभव - रमेश साठे, मुंबई  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 942210...

भाग ६६ - महाराजांचं लक्ष आहे

भाग ६६ - महाराजांचं लक्ष आहे

भाग ६६ - महाराजांचं लक्ष आहे अनुभव - डॉ रवी गिऱ्हे, नागपूर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108069 वाचन - ...

भाग ६५ - सव्वा लाख मोदकांचा प्रसाद

भाग ६५ - सव्वा लाख मोदकांचा प्रसाद

भाग ६५ - सव्वा लाख मोदकांचा प्रसाद  अनुभव - संजय काळे, नागपूर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108069 वाचन...

भाग ६४ - माउली गजानन

भाग ६४ - माउली गजानन

भाग ६४ - माउली गजानन  अनुभव - सौ मंजिरी श्रीपाद पाटील , सांगली शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108069 वाचन...

भाग ६३ - तुझ्या कृपेची न ये सरी, जगत्रयी कवणास

भाग ६३ - तुझ्या कृपेची न ये सरी, जगत्रयी कवणास

भाग ६३ - तुझ्या कृपेची न ये सरी, जगत्रयी कवणास अनुभव - शरद ढोरे, सांगवी, पुणे शब्दांकन-- जयंत वेलणकर ...

भाग ६२ - श्री गजानन चिंतामणी

भाग ६२ - श्री गजानन चिंतामणी

भाग ६२ - श्री गजानन चिंतामणी  अनुभव - सुहास कस्तुरे, सांगवी, पुणे शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 9422108069 व...

भाग ६१ - अरे खुल्यानो ही गाय, अवघ्या जगाची आहे माय

भाग ६१ - अरे खुल्यानो ही गाय, अवघ्या जगाची आहे माय

भाग ६१ - अरे खुल्यानो ही गाय, अवघ्या जगाची आहे माय अनुभव - हेमंत राऊत, नागपूर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर...

भाग ६० - प्रत्यक्षापरी प्रकार, येथे होती वरच्यावर

भाग ६० - प्रत्यक्षापरी प्रकार, येथे होती वरच्यावर

भाग ६० - प्रत्यक्षापरी प्रकार, येथे होती वरच्यावर  अनुभव - हेमंत राऊत, नागपूर  शब्दांकन-- जयंत वेलणकर...

भाग ५९ - सत्य संकल्पाचा दाता

भाग ५९ - सत्य संकल्पाचा दाता

भाग ५९ - सत्य संकल्पाचा दाता  अनुभव - प्रकाश पटवर्धन, तळेगाव दाभाडे, शब्दांकन-- जयंत वेलणकर 942210806...

भाग ५८ - हे गजानन माउली, निरंतर रक्षण करी

भाग ५८ - हे गजानन माउली, निरंतर रक्षण करी

भाग ५८ - हे गजानन माउली, निरंतर रक्षण करी  अनुभव - सौ स्वाती सिनकर, CBD बेलापूर, नवी मुंबई शब्दांकन--...

भाग ५७ - तुम्ही खरेच गजानन, विघ्यांचे करीतसे कंदन

भाग ५७ - तुम्ही खरेच गजानन, विघ्यांचे करीतसे कंदन

भाग ५७ - तुम्ही खरेच गजानन, विघ्यांचे करीतसे कंदन अनुभव - सौ स्वाती सिनकर, CBD बेलापूर, नवी मुंबई शब्...