கடவுள் ஆணா, பெண்ணா? | Is God A Male Or Female? | Sadhguru Tamil

கடவுள் ஆணா, பெண்ணா? | Is God A Male Or Female? | Sadhguru Tamil

Sadhguru answers a question on god being a man or women, which is asked on the basis of the Himdu temples where they are depicted either way. "கடவுள் ஆணா, பெண்ணா?, கடவுள் நிற்குணமானவர் என்று சொல்லப்படும் அதே சமயத்தில் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் கோவில்களில் வீற்றிருக்கக் காரணம் என்ன?" ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்களிடம் இப்படிக் கேட்கப்பட்டபோது, அவர் அளித்த சிந்திக்க வைக்கும் பதிலை இந்த வீடியோப் பதிவில் காணலாம்... Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru answers a question on god being a man or women, which is asked on the basis of the Himdu temples where they are depicted either way.

"கடவுள் ஆணா, பெண்ணா?, கடவுள் நிற்குணமானவர் என்று சொல்லப்படும் அதே சமயத்தில் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் கோவில்களில் வீற்றிருக்கக் காரணம் என்ன?" ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்களிடம் இப்படிக் கேட்கப்பட்டபோது, அவர் அளித்த சிந்திக்க வைக்கும் பதிலை இந்த வீடியோப் பதிவில் காணலாம்...

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices