இசை ஆன்மீகத்துக்கு உதவுமா? | Will Music Help In Spirituality? | Sadhguru Tamil

இசை ஆன்மீகத்துக்கு உதவுமா? | Will Music Help In Spirituality? | Sadhguru Tamil

Sadhguru answers a question on music and if it can help in spiritual journey. இசைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் ஒற்றுமை என்ன என்றபோது, ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்கள் சில மணித்துளிகள் நகைச்சுவை உரையாடலுக்குப் பிறகு, இசையும் ஆன்மீகமும் மட்டுமல்ல இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே ஒன்றுதான் என்று விளக்கமளித்தது அற்புதம். இதன் வீடியோப் பதிவு இங்கே உங்களுக்காக... Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru answers a question on music and if it can help in spiritual journey.

இசைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் ஒற்றுமை என்ன என்றபோது, ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்கள் சில மணித்துளிகள் நகைச்சுவை உரையாடலுக்குப் பிறகு, இசையும் ஆன்மீகமும் மட்டுமல்ல இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே ஒன்றுதான் என்று விளக்கமளித்தது அற்புதம். இதன் வீடியோப் பதிவு இங்கே உங்களுக்காக...

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices