இன்சூரன்ஸ்-ல் மெண்டல் ஹெல்த் கவரேஜுக்கான முக்கியத்துவம் - Our expert Khyati Choudhary, Product Head - Health Insurance talks about how the insurance industry has embraced mental health in the past few years

இன்சூரன்ஸ்-ல் மெண்டல் ஹெல்த் கவரேஜுக்கான முக்கியத்துவம் - Our expert Khyati Choudhary, Product Head - Health Insurance talks about how the insurance industry has embraced mental health in the past few years

இதில் கடந்த சில வருடங்களில் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மெண்டல் ஹெல்த் அதாவது மன நலத்திற்கு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது என்பது பற்றி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிராடக்ட் ஹெட் ஆன கியாத்தி சவுத்ரி விளக்குகிறார்.

Our expert Khyati Choudhary, Product Head - Health Insurance talks about how the insurance industry has embraced mental health in the past few years

insurance, policy bazaar,