सस्तन प्राणी- भाग १

सस्तन प्राणी- भाग १

सस्तन प्राणी हे घरगुती तसेच वन्य प्राणी आहेत. या एपिसोडमध्ये आपण वेगवेगळ्या सस्तन प्राण्यांबद्दल बोलणार आहोत. ते कसे जगतात, त्यांची प्रतिक्रिया करण्याची पद्धत वेगळी आहे, ते एकमेकांशी कसे संवाद साधतात. ते त्यांचा मेंदू कसा वापरतात.
चला आज सस्तन प्राण्यांबद्दल काही आश्चर्यकारक तथ्ये ऐकूया.

animals, mammals, kids,