ഇടതിലെ രാജ്യസഭാ തർക്കം
NewSpecialsMay 29, 202400:09:41

ഇടതിലെ രാജ്യസഭാ തർക്കം

CPM, LDF, Kerala politics, CPI, Kerala Congress, Manorama podcast, Manorama Online Podcast

എൽഡിഎഫിനു ലഭിക്കുന്ന 2 സീറ്റുകൾ സിപിഐക്കും കേരള കോൺഗ്രസിനും കൈമാറിയും സ്വയം ത്യജിച്ചും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു സിപിഎം ശ്രമിക്കുമോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കേൾക്കാം മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സുജിത് നായർ. 

There are those who are looking forward to see if the CPM will try to solve the problem by sacrificing itself and handing over the 2 seats won by the LDF to the CPI and the Kerala Congress. Listen to Sujith Nair's podcast on Manorama Online.

News,CPM,LDF,Kerala politics,CPI,Kerala Congress,Manorama podcast,Manorama Online Podcast,