കാരണങ്ങൾക്ക് തിരുത്തില്ല
Manorama INDIA FIlEJuly 10, 202400:06:18

കാരണങ്ങൾക്ക് തിരുത്തില്ല

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്തി, കഴി‍ഞ്ഞ15 വർഷമായി സിപിഎം എഴുതിവയ്ക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നുതന്നെ. വായിക്കാം ഇന്ത്യാ ഫയൽ കോളം.ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസ്...

"The CPM (Communist Party of India (Marxist)) electoral strategies, reasons for defeats, and future challenges in India."Listen 'India File' podcast by Malayala Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas

manorama online,manorama podcast,podcast manorama,india file,jomy thomas,