பூனை குறுக்கே வந்தால் கெட்ட சகுனமா? | Belief Vs Superstition
சத்குரு தமிழ்September 19, 202300:06:336.04 MB

பூனை குறுக்கே வந்தால் கெட்ட சகுனமா? | Belief Vs Superstition

மூட நம்பிக்கைகளாகத் தோன்றுபவற்றை அப்படியே எதிர்க்காமல் அதில் எதாவது அர்த்தம் உள்ளதா என ஆராய்ந்து பார்க்கச் சொல்கிறார் சத்குரு.


Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

See omnystudio.com/listener for privacy information.