Season 3

Tanaji Malusare (तानाजी मालुसरे)

Tanaji Malusare (तानाजी मालुसरे)

तानाजीने महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेपासूनच प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडीत आपला ...

Godaji Jagtap (गोदाजी जगताप)

Godaji Jagtap (गोदाजी जगताप)

१६४८ दरम्यान हिंदवी स्वराज्याची पहिली लढाई पुरंदर परिसरात झाली. या लढाईचे नेतृत्व सासवड नगरीचे संस्था...

Hambirrao Mohite (हंबीरराव मोहिते)

Hambirrao Mohite (हंबीरराव मोहिते)

हंबीरराव मोहिते हे शिवाजी महाराजांच्या सैन्याचे प्रमुख लष्करी सेनापती होते. एक सक्षम लष्करी सेनापती, ...

Bahirji Naik (बहिर्जी नाईक)

Bahirji Naik (बहिर्जी नाईक)

बहिर्जी नाईक म्हणजे महाराजांच्या सामर्थ्याचा गुप्त आधारस्तंभव म्हणावे लागतील. स्वराज्य सेनेच्या गुप्त...

Murarbaji Deshpande (वीर मुरारबाजी देशपांडे)
March 11, 2022x
4
00:09:509.04 MB

Murarbaji Deshpande (वीर मुरारबाजी देशपांडे)

१६५६ मधे शिवरायांना जावळीच्या स्वारीतून मोत्यांच्या तुऱ्यातले एक अमूल्य रत्न मिळाले होते. या रत्नाचे ...

Dadoji Konndev - Guru and Mentor (दादोजी कोंडदेव - गुरु आणि मार्गदर्शक)
March 04, 2022x
3
00:10:139.39 MB

Dadoji Konndev - Guru and Mentor (दादोजी कोंडदेव - गुरु आणि मार्गदर्शक)

Dadoji played one of the most important roles in the Maratha history by imparting knowledge and wisdo...

Balaji Avaji Chitnis (बाळाजी आवजी चिटणिश)

Balaji Avaji Chitnis (बाळाजी आवजी चिटणिश)

In the Rajapur raid of 1661, Shivaji Maharaj found this gem and made him the secretary of Swarajya. O...

Raajmata Veermata Jijabai (राजमाता वीरमाता जिजाबाई)

Raajmata Veermata Jijabai (राजमाता वीरमाता जिजाबाई)

स्वराज्याचे शिलेदार | Swarajyache Shiledar हिंदवी स्वराज्याच्या निर्मितीसाठी शिवाजी महाराजांनी सामान्...