ടൂറിസം സൗഹൃദം, വാചകത്തിൽ മാത്രം

ടൂറിസം സൗഹൃദം, വാചകത്തിൽ മാത്രം

ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മദ്യഷാപ്പിനു മുന്നിൽ. വൃത്തിയില്ലാത്ത പരിസരത്തിൽ സായിപ്പുമാരും മദാമ്മമാരും ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി ഷാപ്പിൽനിന്നു മദ്യം വാങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഇതാണോ നമ്മുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ കേരള ടൂറിസം? വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പി കിഷോർ 

p kishore, malayalam podcast, manorama podcast, bullseye podcast, podcast malayalam,