ടൂറിസം സൗഹൃദം, വാചകത്തിൽ മാത്രം

ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മദ്യഷാപ്പിനു മുന്നിൽ. വൃത്തിയില്ലാത്ത പരിസരത്തിൽ സായിപ്പുമാരും മദാമ്മമാരും ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി ഷാപ്പിൽനിന്നു മദ്യം വാങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഇതാണോ നമ്മുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ കേരള ടൂറിസം? വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പി കിഷോർ 

p kishore, malayalam podcast, manorama podcast, bullseye podcast, podcast malayalam,