പ്രായമായവർക്ക് സഹായം ഇനി വീട്ടുപടിക്കല്‍

പഴയകാലത്തെ പിഞ്ചെല്ലുന്ന പഴമക്കാർക്കു ഇന്നും ടെക്നോളജിയുടെ ലോകം അജ്ഞാതമാണ്. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പണമടയ്ക്കാനും അയയ്ക്കാനും അറിയുന്നവര്‍ പോലും അക്കൂട്ടത്തിൽ വളരേ വിരളമാണ്. അത്തരത്തിൽ പ്രായമായവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാർട് അപ്പ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വന്നാൽ അതു ഉപകാരപ്രദമായ ചിന്തയായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അത്തരം സ്റ്റാർട് അപ്പ് ചിന്തകളെകുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോർ. 

Bull's eye podcast, Malayalam Podcast, Manorama Online Podcast, Malayala Manorama Podcast, P Kishore, Start up POdcast, Start Up Thoughts, Business Idea,