നെറ്റിട്ട് ട്രപ്പീസ് കളി ബിസിനസ് സർക്കസിലും
Bull's EyeNovember 14, 2022x
34
00:07:256.82 MB

നെറ്റിട്ട് ട്രപ്പീസ് കളി ബിസിനസ് സർക്കസിലും

p kishore

വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക: ‘എട്ടും പൊട്ടും’ എന്നു ചോദ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ കുട്ടി എഴുതി– എട്ടു മുട്ട വാങ്ങിയ കവർ താഴെ വീണപ്പോൾ മനസ്സിലായി, എട്ടും പൊട്ടും. കോവിഡ് കാലത്ത് ആകെയൊരു ബിസിനസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന അനേകർക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണിത്. എല്ലാ മുട്ടകളും ഒരേ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കരുതെന്ന ചൊല്ല് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടി വന്നു. എട്ടു നിലയിൽ പൊട്ടിയവരുമുണ്ട്. എന്താ ഇതിനൊരു പരിഹാരം?കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോറിന്റെ ബുൾസ് ഐ പോഡ്കാസ്റ്റ്..