മൂൺലൈറ്റിംഗ് അഥവാ പുത്തൻകാല മൾട്ടി ടാസ്കിങ്
Bull's EyeOctober 05, 2022x
28
00:05:265.01 MB

മൂൺലൈറ്റിംഗ് അഥവാ പുത്തൻകാല മൾട്ടി ടാസ്കിങ്

ഒരു ജോലിയിൽ , ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്രകാലം ജോലി ചെയ്യാം ? Z ജെനെറേഷനു പറയാൻ ഉത്തരമുണ്ട്. കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോറിന്റെ ബുൾസ് ഐ പോഡ്കാസ്റ്റ്..

 

P KIshor, malayalam podcast, bullseye,