മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അഥവാ അവിയൽപ്പണി

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അഥവാ അവിയൽപ്പണി

മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിനു മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കോവിഡാനന്തര കച്ചവടങ്ങൾ. പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ജോലിക്കാരെ തയാറാക്കി നിർത്തുകയാണ് പുതിയ രീതി. ഇത്തരം ജോലിക്കാരെ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി പരിഗണിക്കുകയാണ് മുതലാളിമാർ. 
ആ 'വിശേഷങ്ങൾ' കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോറിന്റെ ബുൾസ് ഐ പോഡ്കാസ്റ്റ്..

Bull's Eye Podcast, P Kishor, Malayalam Podcast, Manorama Online Podcast, Malayala Manorama Podcast, Malayalam Economy Podcast, Economy Podcast, Business POdcast, Malayalam Business POdcast,