കുപ്പിയിലാക്കി കമിഴ്ത്തൽ കല

കുപ്പിയിലാക്കി കമിഴ്ത്തൽ കല

പോക്കറ്റിൽ പത്തുരൂപയേയുള്ളുവെങ്കിലും പത്തു ലക്ഷമുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്നതും ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നതും ഒരു കലയാണ്. ഇൻവെന്റിംഗ് അന്ന എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിനു പിന്നിലെ തട്ടിപ്പുകാരിയുടെ കഥയും തട്ടിപ്പെന്ന കലയുടെ വിവിധ വശങ്ങളും വിവരിക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോർ.

Inventing Anna, Inventing Anna Netflix, Women and Fraud, Cheating, Art of Cheating, Cheating in Popular Culture, Who is Anna Delvey?, Anna Delvey News,