Mamma mamma kah ke Rosesh ban sab ka mann bahlaya ….kamal ka  actor jisne kheti mein bhi parcham lahraya … Rajesh kumar se janiye organic acting se organic kheti tak aur spotlight se spirituality tak  ka safar.

Bidesiya,Rajeev,BIG FM Radio,BIG FM podcast,Regional Podcast,Hindi Podcast,Indian Podcast,Podcast show,Story telling,