Mamma mamma kah ke Rosesh ban sab ka mann bahlaya ….kamal ka  actor jisne kheti mein bhi parcham lahraya … Rajesh kumar se janiye organic acting se organic kheti tak aur spotlight se spirituality tak  ka safar.

Bidesiya, Rajeev, BIG FM Radio, BIG FM podcast, Regional Podcast, Hindi Podcast, Indian Podcast, Podcast show, Story telling,