Chor Minar | Episode 04 | Bhoot Bhulaiya - Hindi Horror Podcast
Bhoot Bhulaiya: A Horror PodcastApril 01, 202300:20:18

Chor Minar | Episode 04 | Bhoot Bhulaiya - Hindi Horror Podcast

Delhi mein khadi hai sadiyon purani Chor Minar, jis mein kisi jamane mein choron ke kate siron ko rakha jata tha. Kuch logon ka kahana hai aaj bhi rakhe milte hain wahan choron ke katen sir... Kaun Karta hai yah? Koi sir fira hatyara, koi supernatural power ya phir khud vah Minar??? Aise hi kuch kate siron ki daastaan auna rahi hai yah kahani 'Chor Minar'.

Delhi mein khadi hai sadiyon purani Chor Minar, jis mein kisi jamane mein choron ke kate siron ko rakha jata tha. Kuch logon ka kahana hai aaj bhi rakhe milte hain wahan choron ke katen sir...
Kaun Karta hai yah? Koi sir fira hatyara, koi supernatural power ya phir khud vah Minar??? Aise hi kuch kate siron ki daastaan auna rahi hai yah kahani 'Chor Minar'.

CREDITS
Bhoot Bhulaiya: A Horror Podcast
Produced By: Kommune India
Stories By: Jatin Bhasin
Voice Artist: Anuj Gurwara
Script Written By: Deepti Mittal
Audio Production: 3D Headroom
Episode Supervised By: Ikroop Chamba

horror,hindi horror,horror podcast,horror india,jatin bhasin,anuj gurwara,delhi noir,kommune,kommune india,bhool bhulaiya,storytelling,scary stories,hauntings of delhi city,kommune horror podcast,