കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ Kettukondu Padikku

കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ Kettukondu Padikku

പി എസ് സി പഠനം ഇനി മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്കാസറ്റ് കേട്ടുകൊണ്ട്. പി എസ് സി മത്സരാർഥികൾക്കായി  പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാം പോഡ്കാസറ്റ്.

Learn PSC lessons from Manorama Online. Kettu Kondu Padikkam is a great opportunity for PSC aspirants to prepare well for competitive exams. Happy Podcasting, People!

കേരളത്തിലെ വിവിധ അക്കാദമികളും സ്ഥാപനങ്ങളും

കേരളത്തിലെ വിവിധ അക്കാദമികളും സ്ഥാപനങ്ങളും

കേരളത്തിലെ വിവിധ അക്കാദമികളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും കുറിച്ചു കേൾക്കാം 

ഇന്ത്യയുടെ അർദ്ധസൈനിക സേന

ഇന്ത്യയുടെ അർദ്ധസൈനിക സേന

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെപ്പോലെ അതിർത്തിസംരക്ഷണം, സമാധാനപാലനം, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള...

ഗേറ്റ്‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ | Maharashtra | Veena Sreekumar

ഗേറ്റ്‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ | Maharashtra | Veena Sreekumar

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. അജന്ത...

പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ കലവറ | Veena Sreekumar

പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ കലവറ | Veena Sreekumar

കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാലയത്തിനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഇടയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബം...

ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം അഥവാ മധ്യപ്രദേശ് | Veena Sreekumar

ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം അഥവാ മധ്യപ്രദേശ് | Veena Sreekumar

 പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഖജുരാഹോയിലെ ഹിന്ദു, ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശൃംഗാര രംഗങ്ങളുടെ...

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് | Veena Sreekumar

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് | Veena Sreekumar

200 ദശലക്ഷത്തിലധികം നിവാസികളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്...

മഞ്ഞുകാലത്തും വേനൽകാലത്തും തലസ്ഥാനം മാറുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ്

മഞ്ഞുകാലത്തും വേനൽകാലത്തും തലസ്ഥാനം മാറുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ്

സംസ്കൃതത്തിനു ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പദവി നല്‍കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ജനറൽ ഡയറിനെ...

ഇന്ത്യയുടെ കോഹിനൂർ, ആന്ധ്രയെ അടുത്തറിയാം

ഇന്ത്യയുടെ കോഹിനൂർ, ആന്ധ്രയെ അടുത്തറിയാം

ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏത്? ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെട...

അടുത്തറിയാം പഞ്ചനദികളുടെ നാടായ പഞ്ചാബിനെ

അടുത്തറിയാം പഞ്ചനദികളുടെ നാടായ പഞ്ചാബിനെ

അഞ്ചു നദികളുടെ നാട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പഞ്ചാബിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെ...

കർണാടകമെന്ന കറുത്ത മണ്ണിന്റെ നാട്

കർണാടകമെന്ന കറുത്ത മണ്ണിന്റെ നാട്

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോക സുന്ദരി മത്സരത്തിനു വേദിയായ നഗരമേത്? വിജയനഗര സാമ്രാജ്യ കാലഘ...