तळपती `वीज`
"राज"कारण " RajkaranNovember 18, 2022x
19
00:11:2110.43 MB

तळपती `वीज`

 सुषमा स्वराज म्हणजे केवळ वक्तृत्व नव्हतं. त्यात भारतीय संस्कृतीचा त्यांनी ठरवून केलेला अंगीकार होता....., सगळ्यांना आपलंसं करण्याची हातोटी होती…काय होती सुषमा स्वराज नावाची ताकद