hambirrao

Hambirrao Mohite (हंबीरराव मोहिते)

Hambirrao Mohite (हंबीरराव मोहिते)

हंबीरराव मोहिते हे शिवाजी महाराजांच्या सैन्याचे प्रमुख लष्करी सेनापती होते. एक सक्षम लष्करी सेनापती, ...