bravery

Godaji Jagtap (गोदाजी जगताप)

Godaji Jagtap (गोदाजी जगताप)

१६४८ दरम्यान हिंदवी स्वराज्याची पहिली लढाई पुरंदर परिसरात झाली. या लढाईचे नेतृत्व सासवड नगरीचे संस्था...

Hambirrao Mohite (हंबीरराव मोहिते)

Hambirrao Mohite (हंबीरराव मोहिते)

हंबीरराव मोहिते हे शिवाजी महाराजांच्या सैन्याचे प्रमुख लष्करी सेनापती होते. एक सक्षम लष्करी सेनापती, ...